Δωρεάν περιαγωγή στην Ε.Ε. μέχρι το 2032

Δωρεάν περιαγωγή στην Ε.Ε. μέχρι το 2032

Συντάκτης: Φανούρης Δρακάκης @ 10.12.2021

Την επέκταση του ισχύοντος καθεστώτος κατάργησης των επιβαρύνσεων περιαγωγής κινητής τηλεφωνίας («roaming»), που θα έληγε στις 30 Ιουνίου 2022, ενέκρινε χθες σώμα διαπραγματευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τη σλοβακική προεδρία του Συμβουλίου.

Ειδικότερα, η ανεπίσημη συμφωνία «roam like at home» προβλέπει ότι οι καταναλωτές θα συνεχίσουν για ακόμα 10 χρόνια να μπορούν να χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό εντός της ΕΕ χωρίς πρόσθετες χρεώσεις πέραν αυτών που ήδη πληρώνουν στη χώρα τους.

Επιπλέον, θα δικαιούνται την ίδια ποιότητα και ταχύτητα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας στο εξωτερικό όπως στο εσωτερικό, απαγορεύοντας πρακτικές εταιρειών κινητής τηλεφωνίας που μείωναν την ποιότητα των υπηρεσιών περιαγωγής, π.χ. με τη μετατροπή της σύνδεσης από 4G σε 3G.

 

Δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Οι ταξιδιώτες θα έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης χωρίς πρόσθετη χρέωση, είτε μέσω κλήσης είτε μέσω μηνύματος, συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης των πληροφοριών τοποθεσίας του καλούντος. Οι πάροχοι θα πρέπει επίσης να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Τα άτομα με αναπηρία θα έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης χωρίς πρόσθετες χρεώσεις.

 

Κάλεσμα για τερματισμό των προσαυξήσεων για κλήσεις εντός της ΕΕ

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, οι ευρωβουλευτές πίεσαν να τερματιστούν οι πρόσθετες χρεώσεις για κλήσεις εντός ΕΕ (π.χ. όταν κάποιος καλεί από την Ελλάδα στην Κύπρο), καθώς οι καταναλωτές εξακολουθούν να βρίσκονται σε σύγχυση σχετικά με τη διαφορά μεταξύ κλήσεων περιαγωγής και κλήσεων εντός ΕΕ. Προς το παρόν, οι χρεώσεις για κλήσεις εντός ΕΕ περιορίζονται στα 19 σεντς ανά λεπτό και η συμφωνία προβλέπει ότι η Επιτροπή θα εξετάσει την κατάσταση και θα αξιολογήσει εάν απαιτείται περαιτέρω μείωση των ανώτατων ορίων.

Οι χρεώσεις περιαγωγής χονδρικής (δηλ. όταν οι πάροχοι χρεώνουν ο ένας τον άλλον όταν οι πελάτες τους χρησιμοποιούν άλλα δίκτυα κατά την περιαγωγή στην ΕΕ) θα περιοριστούν στα 2 ευρώ ανά Gigabyte (GΒ) από το 2022 και σταδιακά σε 1 από το 2027. Εάν οι καταναλωτές υπερβούν τα συμβατικά τους όρια κατά την περιαγωγή, τυχόν πρόσθετες χρεώσεις δεν μπορούν να είναι υψηλότερες από τα ανώτατα όρια χονδρικής περιαγωγής.

Η άτυπη συμφωνία θα πρέπει τώρα να εγκριθεί επίσημα από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για να τεθεί σε ισχύ.