Ευρωπαϊκή Ένωση: αλλαγές στη φορολόγηση online αγορών

Ευρωπαϊκή Ένωση: αλλαγές στη φορολόγηση online αγορών

Συντάκτης: Πέτρος Κωνσταντινίδης @ 30.06.2021

Εναρμόνιση του ΦΠΑ για online αγορές αξίας έως 22 ευρώ εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενιαίο ευρωπαϊκό όριο κύκλου εργασιών για αριθμό φορολογικού μητρώου των online πωλητών στα κράτη-μέλη περιλαμβάνει η επικαιροποίηση των κανόνων των διαδικτυτακών αγορών της Ένωσης, η οποία ενεργοποιείται από αύριο, 1η Ιουλίου.

Πρόκειται για την πρώτη επικαιροποίηση των κανόνων μετά το 1993 και έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πάταξη της φοροαποφυγής, από «παράθυρα» που εκμεταλλεύονταν οι επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, η πρώτη αλλαγή που εισάγεται από αύριο αφορά τη χρέωση του ΦΠΑ στις διαδικτυακές πωλήσεις. Σύμφωνα με ότι ίσχυε μέχρι σήμερα, εμπορεύματα αξίας κάτω των 22 ευρώ που εισάγονταν στην ΕΕ από εταιρείες εκτός της Ένωσης απαλλάσσονταν από τον ΦΠΑ. Με τους νέους κανόνες η απαλλαγή από το ΦΠΑ αίρεται, εναρμονίζοντας το πλαίσιο για τις εταιρείες και τα προϊόντα, εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνε με μελέτες, υπήρχαν αρκετά παραδείγματα επιχειρήσεων που είχαν καταχραστεί την απαλλαγή που ίσχυε μέχρι σήμερα προβαίνοντας σε παραπλανητική επισήμανση αποστολών εμπορευμάτων, προκειμένου να επωφεληθούν (για παράδειγμα εμφανίζονταν smartphones αξίας κάτω των 22 ευρώ προκειμένου να απαλλαχθεί η πώληση από το ΦΠΑ). Αθέμιτες πρακτικές, που οι εκτιμήσεις έδειξαν ότι το κόστος τους στα δημόσια ταμεία έφθανε ακόμα και τα 7 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Η δεύτερη αλλαγή που ενεργοποιείται αύριο αφορά τον αριθμό φορολογικού μητρώου των επιχειρήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου που έχουν παρουσία σε περισσότερα από ένα κράτη της ΕΕ. Μέχρι σήμερα οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο ο κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο συνολικό κατώτατο όριο, το οποίο διαφέρει από χώρα σε χώρα. Από την 1η Ιουλίου, τα εν λόγω διαφορετικά κατώτατα όρια θα αντικατασταθούν από ένα κοινό ευρωπαϊκό όριο ύψους 10.000 ευρώ, πάνω από το οποίο ο ΦΠΑ πρέπει να καταβάλλεται στο κράτος μέλος στο οποίο παραδίδονται τα εμπορεύματα. Για την απλούστευση της διαδικασίας και της διευκόλυνσης των πωλήσεων, οι επιχειρήσει ηλεκτρονικού εμπορίου μπορούν να εγγραφούν σε μια ηλεκτρονική πύλη καλούμενη «ενιαία θυρίδα (οne-stop shop)», εκπληρώνοντας όλες τις υποχρεώσεις τους για το ΦΠΑ των πωλήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Το όριο των 10.000 ευρώ εφαρμόζεται ήδη από το 2019 στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που πωλούνται online.