Μία πανευρωπαϊκή λύση ιχνηλάτησης του κορωνοϊού θα είναι πιο αποτελεσματική

Μία πανευρωπαϊκή λύση ιχνηλάτησης του κορωνοϊού θα είναι πιο αποτελεσματική

Συντάκτης: Deasy @ 06.04.2020

Λαμβάνοντας υπόψη την πρόθεση αρκετών ευρωπαϊκών κρατών να προχωρήσουν στην υλοποίηση εφαρμογών προκειμένου να μπορούν μέσω των κινητών τηλεφώνων να ιχνηλατούν την πορεία εξάπλωσης του κορωνοϊού, η υπεύθυνη αρχή για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ κάλεσε τα κράτη στη δημιουργία μιας ενιαίας πανευρωπαϊκής τέτοιας εφαρμογής.

Όπως σημειώνει η αρχή, οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν την τεχνολογία Bluetooth για την ιχνηλάτηση των επαφών των χρηστών δεν παραβιάζουν τα προσωπικά δεδομένα, όμως -όπως συνεχίζει η ανακοίνωσή της- είναι ανήσυχη για το πλήθος και το είδος των εφαρμογών που εμφανίζονται. Κατά συνέπεια μια πανευρωπαϊκή λύση θα ήταν προτιμότερη και θα έφερνε καλύτερα αποτελέσματα.

«Λόγω αυτών των αποκλίσεων, η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή καλεί για τη δημιουργία μίας ενιαίας εφαρμογής, που θα συντονίζεται κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση» ανέφερε και ο επικεφαλής της,  Wojciech Wiewiórowski, στις δηλώσεις του, προσθέτοντας ότι ιδανικά θα ήταν χρήσιμη και η συμμετοχή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο.