Γαλλική καμπάνα στην Amazon

Γαλλική καμπάνα στην Amazon

Συντάκτης: Deasy @ 23.01.2024

Με το διόλου ευκαταφρόνητο πρόστιμο των 32 εκατ. ευρώ φιλοδώρησε την Amazon η CNIL, η αρμόδια ρυθμιστική αρχή της Γαλλίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, που έκρινε ότι οι πρακτικές παρακολούθησης της εταιρείας στο προσωπικό της ήταν παράνομες.

Η CNIL έκρινε ότι τα συστήματα στις αποθήκες της Amazon στη Γαλλία που μετρούν την ταχύτητα με την οποία οι εργαζόμενοι διαχειρίζονται τα προς διανομή αντικείμενα αντιβαίνουν τις διατάξεις της γαλλικής νομοθεσίας. Η εταιρεία μετρά την ταχύτητα σάρωσης των κωδικών καθώς και τον χρόνο που οι σαρωτές δεν χρησιμοποιούνται προκειμένου να αξιολογήσει την αποδοτικότητα του προσωπικού. Μεταξύ άλλων τα συστήματα της εταιρείας κατέγραφαν εάν ένας εργαζόμενος σκανάρει ένα αντικείμενο πολύ γρήγορα και σε χρόνο μικρότερο του 1,25 δευτερολέπτου.

Η CNIL έκρινε επίσης ότι η διατήρηση των σχετικών στατιστικών στοιχείων τόσο για το μόνιμο όσο και για το έκτακτο προσωπικό για 31 ημέρες συνιστά κατάχρηση των διατάξεων.

Το πρόστιμο που επιβλήθηκε στην εταιρεία της Amazon που διαχειρίζεται τις εγκαταστάσεις διανομής στη Γαλλία αντιστοιχεί στο 3% των εσόδων της στη χώρα. Το 2021 η Amazon Logistique, όπως ονομάζεται η θυγατρική, είχε έσοδα 1,1 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 59 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία αναμένεται να καταθέσει έφεση κατά της απόφασης και υποστηρίζει ότι τα συστήματα που έχει εγκαταστήσει στις αποθήκες της στη Γαλλία διασφαλίζουν την ποιότητα και αποτελεσματικότητα των γραμμών επεξεργασίας των παραγγελιών.