13033: τα 110 εκατομμύρια άγγιξαν τα SMS τις μέρες της καραντίνας

13033: τα 110 εκατομμύρια άγγιξαν τα SMS τις μέρες της καραντίνας

Συντάκτης: Deasy @ 04.05.2020

Τα 110 εκατομμύρια πλησίασαν τα γραπτά μηνύματα SMS για κατ’ εξαίρεση μετακίνηση που διεκπεραιώθηκαν μέσω του τηλεφωνικού αριθμού 13033, της υπηρεσίας που σχεδίασε η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

Ειδικότερα, στις 42 ημέρες που λειτούργησε το μέτρο (από τις 6 το πρωί της 23ης Μαρτίου ως και τις 6 το πρωί της 4ης Μαΐου) διεκπεραιώθηκαν από την υπηρεσία 13033 κατά μέσο όρο σχεδόν 2,62 εκατομμύρια μηνύματα την ημέρα, αποτελώντας τη βασική υπηρεσία δήλωσης των κατ’ εξαίρεση μετακινήσεων. Το μέσο ημερήσιο ποσοστό επιτυχίας, δηλαδή το ποσοστό των μηνυμάτων που είχαν τη σωστή δομή για τη δήλωση της κατ’ εξαίρεση μετακίνησης, διαμορφώθηκε σε 94,2%, ενώ υπήρξαν πολλές ημέρες όπου το ποσοστό ξεπέρασε το 99%.

Κατά μέσο όρο το 13033 εξυπηρετούσε 1.818 μηνύματα το λεπτό, ενώ στην ώρα με τη μεγαλύτερη κίνηση διεκπεραιώθηκαν 7.500 μηνύματα για την κατ’ εξαίρεση μετακίνησης ανά λεπτό. Η υπηρεσία, που σχεδιάστηκε και τέθηκε σε λειτουργία σε λιγότερο από 48 ώρες, απέσπασε θετικά σχόλια, με τον ΟΟΣΑ να τη χαρακτηρίζει ως βέλτιστη πρακτική για τη διαχείριση των κατ’ εξαίρεση μετακινήσεων.

 

Ομαλή λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών δικτύων

Όπως σημειώνει η σημερινή ανακοίνωση, η στενή συνεργασία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους εξασφάλισε την απρόσκοπτη λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Γεγονός, που επιβεβαιώνεται και από μετρήσεις ανεξάρτητων διεθνών φορέων, οι οποίες δείχνουν ότι τόσο τα σταθερά όσο και τα κινητά δίκτυα τηλεπικοινωνιών διαχειρίστηκαν με ικανοποιητικό τρόπο τον επιπλέον φόρτο που προκάλεσαν τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό του κορωνοϊού.  Είναι, μάλιστα, χαρακτηριστικό ότι στο διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων δεν υπήρξε καμία ανάγκη να ενεργοποιηθούν εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης της δικτυακής κίνησης (traffic management).

Παράλληλα, το Υπουργείο σημειώνει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη περίοδο δεν υπήρξε σημαντικό περιστατικό κυβερνοασφάλειας. Εκτός από τις συστάσεις που είχε εκδώσει η ΓΓΤΤ για την υπεύθυνη χρήση των δικτύων και την ασφαλή χρήση των εφαρμογών τηλεργασίας, υπήρξε διαρκής επικοινωνία της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας της ΓΓΤΤ με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), για την ανταλλαγή πληροφοριών.