Τα βρήκαν Ericsson και Apple

Τα βρήκαν Ericsson και Apple

Δικανονισμός μεταξύ των δύο μερών για τη συμφωνία άδειας χρήσης πατέντας.

Συντάκτης: Deasy @ 12.01.2016

Σε μία παγκόσμια συμφωνία διάρκειας επτά ετών για την εκμετάλλευση διπλώματος ευρεσιτεχνίας κατέληξαν η Ericsson με την Apple, τερματίζοντας τις έρευνες της Αμερικάνικης Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου για δικαστικές αγωγές που εκκρεμούσαν.

Η συμφωνία περιλαμβάνει μία γενική άδεια χρήσης, η οποία καλύπτει διπλώματα ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται με πρότυπα βασικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των δύο εταιρειών (συμπεριλαμβανομένων των GSM, UMTS και LTE), και παρέχει ορισμένα άλλα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας.

Ως μέρος της επταετούς συμφωνίας, η Apple θα πραγματοποιήσει μια αρχική πληρωμή στην Ericsson και, στη συνέχεια, θα πληρώνει εν εξελίξει δικαιώματα εκμετάλλευσης.

Σε συνέχεια της συμφωνίας η Ericsson δημοσιοποίησε τις εκτιμήσεις της ότι το σύνολο των εσόδων της που προέρχονται από άδειες πατεντών (με όλους του αδειούχους) για το οικονομικό έτος 2015 (που ολοκληρώνεται το Μάρτιο) θα ανέλθει σε 13-14 δισεκατομμύρια σουηδικές κορόνες.