Πίσω οι επιχειρήσεις στις ψηφιακές τεχνολογίες

Έρευνα της ΚτΠ δείχνει ότι έχουν υπολογιστή και πρόσβαση στο Διαδίκτυο αλλά αξιοποιούν ελάχιστα τις υπάρχουσες δυνατότητες

Συντάκτης: Δημήτρης Μαλλάς @ 24.09.2013

Σχεδόν το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων διαθέτει υπολογιστή και έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, όμως, ο βαθμός αξιοποίησης των ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών που είναι διαθέσιμα κινείται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από έρευνα του Παρατηρητηρίου για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε στο α' τρίμηνο του 2013 με έτος αναφοράς το 2012 και σε δείγμα 1860 επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την έρευνα το 92,4% των ελληνικών επιχειρήσεων έχει υπολογιστή και το 90,9% έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, όμως, μόλις το 61% έχει το δικό της website και μόλις το 24,1% αξιοποιεί τις δυνατότητες των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Αρκετά υψηλό είναι το ποσοστό (78,3%) που χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για τις συναλλαγές της με το Δημόσιο, αυτό, όμως, οφείλεται στο ότι πλέον είναι υποχρεωτικό αρκετές από τις συναλλαγές με το κράτος να γίνονται ηλεκτρονικά.

Ηλεκτρονικό εμπόριο

Σε πολύ χαμηλά επίπεδα είναι η χρήση του Διαδικτύου ως καναλιού πωλήσεων. Σύμφωνα με την έρευνα, μόλις το 6,1% των επιχειρήσεων δέχθηκαν online παραγγελίες για προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου, αντιπροσωπεύοντας το 7,5% του συνολικού τζίρου τους. Μόνος κλάδος όπου η κατάσταση είναι καλύτερη είναι αυτός των καταλυμάτων/εστίασης (39,6%) λόγω ότι πλέον οι κρατήσεις δωματίων γίνονται κυρίως μέσω του Internet. Όμως, οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο ούτε για αγορές, καθώς μόλις το 12,5% των επιχειρήσεων έχει αποστείλει ηλεκτρονικές παραγγελίες!

Επίσης, σε χαμηλά επίπεδα είναι και το θέμα της αξιοποίησης εργαλείων όπως οι εφαρμογές διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP), διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) και διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (SCM). Συγκεκριμένα, μόλις το 39,2% των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 εργαζόμενους έχει ERP, μόλις το 24,6% έχει CRM και μόλις το 9,8% SCM.

Ακόμη, μόλις το 36,9% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα επένδυσε σε νέες τεχνολογίες με μόνο κλάδο με σημαντικό ποσοστό (65,2%) να είναι αυτός της “Ενημέρωσης & Επικοινωνίας”.Σημειωτέον πως οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες αντιστοιχούν μόλις στο 1,8% του συνολικού τζίρου των επιχειρήσεων, ποσοστό πολύ χαμηλό σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα αλλά και τις δυνατότητες που προσφέρουν τα ψηφιακά εργαλεία για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας.