Φωνητικές συνομιλίες φέρνει το Facebook dating

Φωνητικές συνομιλίες φέρνει το Facebook dating

Συντάκτης: Πέτρος Κωνσταντινίδης @ 13.08.2021

Νέα χαρακτηριστικά προκειμένου να αυξήσει τη δημοτικότητα του Facebook dating φέρνει στην υπηρεσία γνωριμιών το Facebook. Άλλωστε, οι υπηρεσίες γνωριμιών έχουν γνωρίσει ιδιαίτερη άνθηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας, χωρίς ωστόσο το Facebook να έχει καταφέρει να κεφαλαιοποιήσει την τεράστια συνδρομητική του βάση και να τη φέρει στη δική του υπηρεσία.

Ανάμεσα στα νέα χαρακτηριστικά σίγουρα ξεχωρίζει η δυνατότητα φωνητικής συνομιλίας, μεταξύ δύο χρηστών που έχουν κάνει match μεταξύ τους. Για την έναρξη μιας φωνητικής συνομιλίας ο ένας χρήστης πρέπει να στείλει τη σχετική πρόσκληση και εφόσον ο δεύτερος την αποδεχτεί τότε μόνο μπορεί να ξεκινήσει η συνομιλία μεταξύ τους.

Μια ακόμα νέα επιλογή για τους χρήστες του Facebook dating θα είναι η δυνατότητα να προσθέσουν μια δεύτερη περιοχή διαμονής, διευκολύνοντας όλους εκείνους που είτε εργάζονται είτε διαμένουν προσωρινά σε μια άλλη πόλη.

Ένα τρίτο νέο χαρακτηριστικό είναι το Lucky Pick, μέσω του οποίου οι χρήστες λαμβάνουν προτάσεις υποψήφιων γνωριμιών εκτός των τυπικών χαρακτηριστικών που έχουν δημιουργήσει στο προφίλ των ενδιαφερόντων τους.