Άσκηση «Παρμενίων» στο Internet

Άσκηση «Παρμενίων» στο Internet

Συντάκτης: Deasy @ 30.10.2014

Περισσότεροι από 200 οργανισμοί και 400 επαγγελματίες του τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο από 29 ευρωπαϊκές χώρες δοκιμάζουν σήμερα την ετοιμότητά τους να αντικρούουν επιθέσεις στον κυβερνοχώρο σε μια ολοήμερη προσομοίωση που διοργανώνει ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA). Στη CyberEurope2014, ειδικοί από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων οργανισμών για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, εθνικών Ομάδων αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική, υπουργείων, εταιρειών τηλεπικοινωνίας, εταιρειών ενέργειας, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου δοκιμάζουν τις διαδικασίες και τις ικανότητές τους σε ένα ρεαλιστικό, μεγάλης κλίμακας σενάριο ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Η #CyberEurope2014 αποτελεί την πιο μεγάλη και περίπλοκη άσκηση του είδους της που διοργανώνεται στην Ευρώπη. Αντικείμενό της θα είναι περισσότερα από 2.000 ξεχωριστά περιστατικά, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων άρνησης υπηρεσίας σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αναφορών από μυστικές υπηρεσίες και ΜΜΕ για επιχειρήσεις επίθεσης στον κυβερνοχώρο, αλλοίωσης ιστοτόπων (επιθέσεις που αλλάζουν την εμφάνιση ενός ιστοτόπου), διαρροής ευαίσθητων πληροφοριών, επιθέσεων σε υποδομές ζωτικής σημασίας όπως δίκτυα ενέργειας ή τηλεπικοινωνιών, καθώς και της δοκιμασίας της συνεργασίας και των διαδικασιών κλιμάκωσης της ΕΕ. Πρόκειται για κατανεμημένη άσκηση, με συμμετοχή αρκετών κέντρων ασκήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη, η οποία συντονίζεται από έναν κεντρικό σταθμό ελέγχου ασκήσεων.

Η #CyberEurope2014 αποτελεί διετή, μεγάλης κλίμακας άσκηση σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια από τον ENISA, ενώ φέτος συμμετέχουν σ' αυτήν 29 ευρωπαϊκές χώρες (26 χώρες της ΕΕ και 3 από την ΕΖΕΣ) συν θεσμικά όργανα της ΕΕ.