Ισότιμη σχέση πολίτη-κράτους ζητούν οι Έλληνες

Ισότιμη σχέση πολίτη-κράτους ζητούν οι Έλληνες

Με εργαλείο την τεχνολογία

Συντάκτης: Deasy @ 10.02.2014

Τον καταλυτικό ρόλο που μπορεί να παίξει η τεχνολογία στη σχέση κράτους-πολίτη, καθιστώντας την σε ένα βαθμό ισότιμη, αναδεικνύει μεταξύ άλλων η έρευνα «Μπορεί η καλή Χρήση της Τεχνολογίας να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών στην Ελλάδα;» που πραγματοποιήθηκε από την Ericsson σε συνεργασία με το Eltrun. Σε πολύ υψηλά ποσοστά (από 68% έως 79%) οι ερωτώμενοι πιστεύουν ότι η τεχνολογία θα μπορούσε να προσφέρει λύσεις σε σημεία, όπως η καταγραφή προβλημάτων της πόλης, η άμεση ενημέρωση και ανταπόκριση υπηρεσιών για αιτήματα ή σε τομείς της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπως ηλεκτρονική ψηφοφορία, δημόσια διαβούλευση και διαφάνεια. Με άλλα λόγια, οι πολίτες θέλουν να έχουν πρόσβαση αλλά και δικαιώματα στη δημόσια ζωή για να αλλάξει το κράτος και η τεχνολογία θα μπορούσε να είναι ένα σημαντικό εργαλείο προς αυτήν την κατεύθυνση. Μάλιστα, το 84% πιστεύει ότι η τεχνολογία θα μπορούσε να αλλάξει το μοντέλο των δημόσιων υπηρεσιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Υψηλή δημοτικότητα σχετικά με τις αλλαγές που θα μπορούσε να προσφέρει η τεχνολογία στις δημόσιες υπηρεσίες έχουν οι δημόσιες μεταφορές, όπου το 78% επιθυμεί άμεση ενημέρωση για το χρόνο άφιξης των ΜΜΜ στις στάσεις, ενώ το 76% θέλει ηλεκτρονικό εισιτήριο και live ενημέρωση για καθυστερήσεις στα δρομολόγια ή για κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Όμως δεν είναι μόνο οι δημόσιες υπηρεσίες που αναδεικνύονται μέσα από την έρευνα ως τομέας με πολύ μεγάλη ανάγκη για την αξιοποίηση της τεχνολογίας. Σημαντικά υψηλά ποσοστά συγκεντρώνουν επίσης η εκπαίδευση, η υγεία αλλά και η επιχειρηματικότητα.

Ανάμεσα στους τομείς, που προκρίνουν όσοι συμμετείχαν στην έρευνα, τα υψηλότερα ποσοστά εμφανίζουν:

-          στην εκπαίδευση, το 73% ζητάει ανοικτή πρόσβαση στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο (από απόσταση, με χαμηλό ή καθόλου κόστος και από όλες τις συσκευές) ενώ το 71% ζητάει σύνδεση με κοινότητες και πανεπιστήμια του εξωτερικού

-          στην υγεία, το 87% επιθυμεί ψηφιακή εφαρμογή για κλείσιμο και τήρηση ιατρικών ραντεβού, το 70% ενιαίο ψηφιακό προσωπικό ιατρικό ιστορικό, ενώ το 67% πιστοποιημένο ηλεκτρικό ευρετήριο ιατρικών πληροφοριών

-          στην επιχειρηματικότητα και τις εμπορικές συναλλαγές, το 81% επιθυμεί ψηφιακή εφαρμογή για άμεση σύγκριση τιμών, ενώ το 75% ασφαλείς ηλεκτρονικές συναλλαγές

Με μια πιο διεισδυτική ματιά, τα παραπάνω νούμερα και ποσοστά αναδεικνύουν για τους ανθρώπους τόσο της Ericsson όσο και του Eltrun, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο: την αναντιστοιχία κοινού, που εμφανίζει έντονα σημάδια ωριμότητας και εξοικείωσης στη χρήση τεχνολογιών και κράτους, που υστερεί ακόμα στην αξιοποίηση της τεχνολογίας για την παροχή δημοσίων αγαθών. Μάλιστα, όπως σημείωσε ο Βασίλης Κουλούρης από την Ericsson, «τα ευρήματα μαρτυρούν την ανάγκη μιας συλλογικής προσπάθειας από όλους (κοινότητες πολιτών, φορείς και αρχές, επιχειρήσεις) ώστε να υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο και ενιαίο σχέδιο εφαρμογής τεχνολογιών στην Ελλάδα με ένα κοινό συντονιστικό πλαίσιο και με ένα μόνο σκοπό: να βελτιώσουμε τη ζωή των Ελλήνων και να κάνουμε πιο σύγχρονη τη χώρα μας.»