Ευρυζωνικότητα παντού

Ευρυζωνικότητα παντού

Πρόσβαση στο Internet για αγροτικές και νησιωτικές περιοχές.

Συντάκτης: Δημήτρης Μαλλάς @ 21.11.2013

Πρόσβαση στο Διαδίκτυο σε υψηλές ταχύτητες θα αποκτήσουν μέχρι το 2015 οι κάτοικοι σε 5100 αγροτικές και νησιωτικές περιοχές που καλύπτουν μεν το 40% της ελληνικής επικράτειας αλλά δεν έχουν ιδιαίτερο εμπορικό ενδιαφέρον. Το έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών» προκηρύχθηκε χθες από το υπουργείο Υποδομών και μένει να δούμε ποιοι θα ενδιαφερθούν να αναλάβουν τη δημιουργία των ευρυζωνικών υποδομών στις αποκαλούμενες «λευκές» περιοχές.

Το έργο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το ελληνικό Δημόσιο και έχει έναν προϋπολογισμό 161 εκατ. ευρώ. Η χώρα θα χωριστεί σε 3 περιοχές κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξουν έως 3 ανάδοχοι. Η συνολική διάρκεια του έργου είναι 17 έτη και οι ιδιωτικοί φορείς σύμπραξης, όπως ονομάζονται οι ανάδοχοι, καλούνται να δημιουργήσουν τις υποδομές εκείνες που θα επιτρέπουν την παροχή συνδέσεων με ταχύτητες που θα φθάνουν αρχικά τουλάχιστον τα 8 Mbps (λήψη δεδομένων) και 1 Mbps (αποστολή δεδομένων) και στην δεύτερη φάση τα 30 Mbps και 4 Mbps αντίστοιχα. Η πρώτη φάση έχει διάρκεια 2 έτη και η δεύτερη 15 έτη.

Πρακτικά, οι ιδιωτικοί φορείς δεν είναι ανάγκη να είναι καν τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι καθώς ουσιαστικά ο φορέας θα κάνει τη χονδρική διάθεση των υποδομών του στους παρόχους. Αναμένεται πάντως να υπάρξει εμπλοκή και κατασκευαστικών εταιρειών, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο έργο απαιτεί μεγάλο όγκο κατασκευαστικών εργασιών.