Κινητή τηλεφωνία: υπογραφή συμβάσεων παραχώρησης για τη χρήση φάσματος στη ζώνη των 1800 MHz

Κινητή τηλεφωνία: υπογραφή συμβάσεων παραχώρησης για τη χρήση φάσματος στη ζώνη των 1800 MHz

Συντάκτης: Deasy @ 12.12.2017

Με την υπογραφή των συμβάσεων παραχώρησης από τον Πρόεδρο της ΕΕΤΤ, Καθηγητή Δημ. Τσαμάκη, και τους επικεφαλής του Ομίλου ΟΤΕ, της Vodafone Ελλάδας και της Wind Ελλάς, κ.κ. Μ. Τσαμάζ, Χ. Μπρουμίδη και Ν. Ζαρκαλή, αντίστοιχα, ολοκληρώθηκε σήμερα και επίσημα η διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 1800 MHz, που σχεδίασε και υλοποίησε η ΕΕΤΤ.

Πρόκειται για την τελευταία πράξη μιας ακόμα διαγωνιστικής διαδικασίας στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας, με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους να προχωρούν σε μια σημαντική επένδυση, η οποία συνολικά ξεπερνάει τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Συγκεκριμένα, μέσα από την παραπάνω διαδικασία, κατοχυρώθηκαν τα εξής φασματικά δικαιώματα:

- COSMOTE Κινητές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ: Πέντε τμήματα εύρους ζώνης 2x5 MHz εντός των ζωνών 1855-1880 & 1760-1785 (με διάρκεια ισχύος από 06-12-2020 έως και 05-12-2035) με συνολικό τίμημα 83.150.000 ευρώ.

- VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ: Τρία τμήματα εύρους ζώνης 2x5 MHz εντός των ζωνών 1830-1845& 1735-1750 (με διάρκεια ισχύος από 06-02-2018 έως και 05-12-2035) με συνολικό τίμημα 59.200.000 ευρώ.

- WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E : Τρία τμήματα εύρους ζώνης 2x5 MHz εντός των ζωνών 1805-1820 & 1710-1725 (με διάρκεια ισχύος από 06-02-2018 έως και 05-12-2035) με συνολικό τίμημα 59.100.000 ευρώ.